fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

“Przetrwać kryzys”
7. Kaliskie Forum Biznesu,
16 – 18. listopada 2022

Data dodania: 25 październik 2022
Poradnik

“Przetrwać kryzys” to główny temat Kaliskiego Forum Biznesu, które odbędzie się w dniach 16 – 18. listopada 2022r.
To już siódma edycja tego wydarzenia.

Tegoroczne Forum w całości odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

Idea Kaliskiego Forum Biznesu powstała w 2016 roku.
Od samego początku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora mikro oraz małych przedsiębiorstw miasta Kalisza, a także subregionu kaliskiego.

Wydarzenie oparte będzie na formule prelekcji oraz szkoleń warsztatowych.

Poruszymy najbardziej aktualne zagadnienia:

 • Kluczowe wyzwania współczesnej gospodarki
 • Dotacje (nowa perspektywa 2021-2027), pożyczki, zwolnienia podatkowe – z jakich środków mogą korzystać firmy
 • Jakie zmiany dla firm wniesie rynek energii elektrycznej i jak się na nie przygotować
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie
 • Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG – kto będzie musiał składać raporty i jak?
 • ABC Mocnej marki, którą kupuje MÓZG
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie

W programie:

KONFERENCJA – 16. LISTOPADA (środa)
9:00-14:30

9:00 – 9:35

Otwarcie 7. Kaliskiego Forum Biznesu

Zuzanna Szczudlik – Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Tomasz Gałęzka – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

Jacek Bogusławski – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza

9:35 – 9:55

Polubowne rozwiązywanie sporów, perspektywa podmiotów publicznych i sądu polubownego przy PGPR

Magda Kajkowska-Gratys, dyrektor Departamentu Osób Prawnych i mediator stały Sądu Polubownego przy PGRP

9:55 – 10:25

Kluczowe wyzwania współczesnej gospodarki

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

10:25 – 10:45

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG – zielona transformacja biznesu

dr Joanna Kubicka, Coventry University

Przerwa kawowa

11:00 – 11:30

Możliwości rozwoju MSP w nowej perspektywie 2021-2027

Monika Danelska – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

11:30 – 11:50

Możliwości rozwoju przedsiębiorstw przy wsparciu preferencyjnych instrumentów finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Jakub Paduch – Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Wielkopolski Fundusz Rozwoju

11:50 – 12:15

Strefy Ekonomiczne – inwestycyjne zwolnienie podatkowe. Pomoc publiczna dla każdego

Daniel Łuszczyn, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

12:15 – 12:30

Oferta finansowania projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii

Informacje o ogólnopolskim system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, oferta finansowania inwestycji z uwzględnieniem OZE.

Marek Korcz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przerwa kawowa

12:45 – 13:05

Rynek energii elektrycznej – co dalej z cenami prądu?

13:05 – 13:25

Przemysłowe instalacje odzysku ciepła

Mateusz Bartczak – Główny konsultant ASFI

13:25 – 14:25

Panel Dyskusyjny “Optymalizacja kosztów i energii w firmach”

Moderator: Krzysztof Marzec

Paneliści:

Tomasz Gałęzka – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

dr hab. inż. Krzysztof Koszela, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Marcin Szrejter, Wiceprezes Zarządu PITERN Sp. z o.o.

Mateusz Bartczak – Główny konsultant ASFI

Daniel Łuszczyn – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

14:25 – Zakończenie 7. Kaliskiego Forum Biznesu

Lunch

Prelegenci:

Magda Kajkowska-Gratys

radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem procesowym oraz zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I (zapewniającego obsługę państwowych osób prawnych), doświadczony negocjator, mediator i koncyliator.

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Profesor nauk ekonomicznych. Aktualnie zatrudniony w Katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Twórca i szef programu MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Biegły sądowy w zakresie zarządzania i wyceny przedsiębiorstw. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów przedsiębiorstw, a najważniejsze publikacje dotyczą wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej i efektywności inwestycji. Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, szefa zespołu opracowującego strategię rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki IAI SA.

dr Joanna Kubicka,
Coventry University

wykładowczyni akademicka, specjalistka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, posiadająca zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
(Coventry University, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), jak i
praktykę we współpracy z biznesem (LG, RAWLPLUG, DB ENERGY, Credit Suisse) oraz organizacjami pozarządowymi
(Bank Światowy, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja OnWater.pl, Fundacja Rozwój Tak-Odkrywki NIE).
Posiada nieograniczone pokłady energii i pasji rozwoju innych oraz motywowania do zmian. Dogłębnie przekonana o
tym, że można i należy prowadzić bardziej zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes, przynoszący korzyści,
nie tylko dla ludzi i środowiska naturalnego, ale także dla wszystkich jego interesariuszy.

Monika Danelska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Specjalista ds. Funduszy Europejskich/ Specjalista ds. PPP
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Jakub Paduch
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o

radca prawny, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o. o., odpowiedzialny za realizację projektów w zakresie ESG i kontakty z biznesem na terenie Południowej Wielkopolski. Wcześniej w Urzędzie Miasta Łodzi odpowiadał za współpracę samorządu z przedsiębiorcami przy realizacji projektów środowiskowych. Samorządowiec.

Daniel Łuszczyn
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

specjalista w Departamencie Obsługi i Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za relacje z przedsiębiorcami z rynków Europy Wschodniej oraz prowadzenie działań proeksportowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii im. Leona Koźmińskiego. MBA ukończył w Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej przez 26 lat związany z mediami.

Marek Korcz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Doradca Energetyczny w projekcie “Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych wpisany na listę Rekomendowanych Audytorów Energetycznych. Od 2010 roku uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – rejestr Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Posiada doświadczenie w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw, budynków oraz planowania energetycznego w gminach. Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg ISO 50001.

Mateusz Bartczak
Główny konsultant ASFI

Z wykształcenia automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej. Specjalista ds. odzysku ciepła, Autor wielu projektów oraz wdrożeń instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów technologicznych, a także współautor publikacji w dziedzinie przemysłowych układów odzysku ciepła. Współautor wniosku patentowego dotyczącego odzysku ciepła od olejowych sprężarek powietrza.

Tomasz Gałęzka
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

Wspołwłaściciel PHZ “ALLEGRO” SPJ

Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarządu PITERN

Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną. W kwietniu 2014 roku objął stanowisko Członka Zarządu, a obecnie jest Wiceprezesem Zarządu, w spółce piTERN, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej TESGAS. Z Grupą Kapitałową TESGAS związany jest od 2005 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A. 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), ukończył liczne kursy z zakresu rachunkowości i finansów. 

SZKOLENIA – 17. LISTOPADA (czwartek)
[UWAGA – szkolenia odbywają się w tym samym czasie]

Szkolenie:
ABC mocnej marki, którą kupuje MÓZG

Zagoniony. Taki jest Twój klient. Codziennie podejmuje tysiące decyzji. Czy wgłębia się w Twój produkt? Z reguły nie (chyba, że kupuje coś drogiego i ryzykownego).

Twoja firma bije się z setkami, tysiącami innych firm o największe skarby klienta: jego uwagę i jego portfel.

Jak przekonać do zakupu?
Jak złapać uwagę?
Jak dać większą wartość?
I przede wszystkim: po co?

Czwartek, 9:00 – 14:15

Joanna Burdek

Jestem strateżką, copywriterką, wykładowczynią, pisarką. Pracowałam w znanych agencjach reklamowych, prowadząc projekty dla dużych marek i instytucji. Ukończyłam warszawską Szkołę SAR i mam dyplom stratega marketingowego. Pracowałam z takimi markami jak Continental, O bag, Zamek Wawel, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jestem autorem w Marketer+, Sprawnym Marketingu i innych portalach marketingowych.

Szkolenie:
Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie. Część I

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową,
importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.


Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie
pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować
budżet kosztów i przychodów.

Część I:

Czwartek, 9:00 – 16:00

Jacek Maliszewski

Główny Ekonomista firmy NDM S.A., który od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym.

Łukasz Leszczyński

Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

SZKOLENIA – 18. LISTOPADA (piątek)
[UWAGA – szkolenia odbywają się w tym samym czasie]

Warsztaty:
Komunikacja i negocjacje w biznesie

Najważniejsze zasady komunikacji zorientowanej na cel, przez pryzmat języka potrzeb. Zajęcia koncentrują się wokół pragmatycznego ujęcia procesu i budowaniu intuicyjnej kompetencji komunikacji.

W ramach szkolenia przewidziano 45 minut warsztatu w podgrupach i 45 minut zarysu teorii komunikacji i negocjacji.

Piątek, 9:30 – 11:30

Malwina
Stodolna-Jacyno

Z wykształcenia jestem specjalistką ds. komunikacji społecznej, ukończyłam  studia podyplomowe z zakresu mediacji oraz szkolenia z zakresu mediacji szkolnej i rówieśniczej. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że dialog, jest podstawą równowagi życiowej. Nie jest sztuką doprowadzić do podpisania ugody, czy przysłowiowego uściśnięcia ręki, tak samo jak nie jest sztuką wypowiedzieć słowa, których tak naprawdę nie myślimy. Sztuką jest wypracować między dwojgiem ludzi taki rodzaj komunikacji, która odpowiada ich rzeczywistym potrzebom i taka, która otwiera im drogę na coraz lepsze porozumienie i zrozumienie.” Poczytaj dalej o tym, kim jestem i w co wierzę: http://mediacjaostrów.pl/

Szkolenie:
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
w firmie. Część II

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową,
importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie
pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować
budżet kosztów i przychodów.

Piątek, 9:00-16:00

Jacek Maliszewski

Główny Ekonomista firmy NDM S.A., który od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym.

Łukasz Leszczyński

Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci organizacji wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej o projekcie TUTAJ

Liczba miejsc ograniczona! Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie poniższego formularza do 14. listopada 2022 r.:  16.11.2022 r. (środa)

  17.11.2022 r. (czwartek)

  18.11.2022 r. (piątek)

  Akceptuję Regulamin 7. Kaliskiego Forum Biznesu* REGULAMIN

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących statutowych celów, w tym newslettera Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, kierowanej do mnie przez Fundację za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej w celu kontaktu bezpośredniego na podany przeze mnie powyżej e-mail, numer telefonu za pomocą elektronicznych urządzeń końcowych w tym wiadomości elektronicznej, rozmowy oraz wiadomości SMS lub MMS.

  *wymagane

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również miejsca przeprowadzenia Konferencji.

  Rozumiem