fbpx

Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie – szkolenie dla firm,
17-18. listopada 2022

Data dodania: 28 październik 2022
Poradnik

Zapraszamy na szkolenie „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”.

Dzięki szkoleniu dowiesz się kiedy kupić/sprzedać walutę. Coś co wydaje się być trudne, staje się łatwe, jeśli wiemy jakimi narzędziami należy się wspomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze momentu wymiany waluty.

17 i 18. listopada 2022

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25

cz. I 17.11 – 9:00 – 16:00

cz. II 18.11 – 9:00 – 16:00

Szkolenie poprowadzą dwaj eksperci rynku walutowego:

 • Główny Ekonomista NDM S.A. Jacek Maliszewski, autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
 • Łukasz Leszczyński: Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. 

Jacek Maliszewski pokaże same praktyczne z życia wzięte przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 15 lat. Mało teorii, dużo praktyki. Pokaże swoje metody od „kuchni”. Sporo opowie na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN.

Łukasz Leszczyński przekaże informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówi ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego (ujęcie kasowe wobec księgowego).

Dla kogo:

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.

Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.

W mniejszym stopniu korzyści ze szkolenia uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

Dlaczego warto:

 • Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
 • Każda firma, zależna od poziomów kursów walutowych, narażona jest na straty- nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 • Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją; na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 • Ryzyko walutowe należy zabezpieczać; ważne jednak, aby robić to dobrze. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń przed tym ryzykiem; pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym; pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

Program:

Dzień I (czwartek) 9:00 – 16:00

1. Proces zarządzania ryzykiem kursu walutowego – z jakich elementów się składa?

 • Dokumentacja formalna: „Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym”, ” Polityka zarządzania ryzykiem kursowym”, „Rachunkowość zabezpieczeń” – jako element uzupełniający proces zarządzania ryzykiem.
 • Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami gospodarczymi (dział zamówień importowych, dział sprzedaży eksportowej),które generują powstawanie ryzyka kursowego oraz działem finansowym, odpowiedzialnym za neutralizację powstającego ryzyka kursowego.
 • Wybór celu jaki chce osiągnąć podmiot gospodarczy – czy koncentrujemy się na zarządzaniu ryzykiem w ujęciu księgowym, czy też w ujęciu kasowym? Zalety i wady każdej z metod.
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie).
 • Konieczność ciągłego dokształcania się pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem kursowym.
 • Możliwość korzystania z zewnętrznych wyspecjalizowanych firm doradczych przy realizacji procesu zarządzania ryzykiem kursowym – zalety i wady, ile to kosztuje, ile można zaoszczędzić.

2. Wyjaśnienie pojęć:

 • otwarta pozycja walutowa,
 • zamknięta pozycja walutowa,
 • długa pozycja walutowa,
 • krótka pozycja walutowa.
 • Zdarzenia gospodarcze wywołujące powstawanie otwartej pozycji walutowej oraz zdarzenia zamykające pozycję walutową.

3. Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • Forward walutowy
 • Opcja walutowa
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji
 • Lokaty dwu-walutowe

4. Rozróżnienie typu ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe
 • Ryzyko księgowe
 • Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

5. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

6. Przydatne techniki operacyjne:

 • Metoda 50/50
 • Rolowanie w przód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności.
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

Dzień II (piątek) 9:00 – 16:00

7. Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

8. Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

9. Sezonowość (w obrębie roku) kursu EUR/PLN – okresy gdy złoty tradycyjnie jest silny oraz tradycyjnie jest słaby. Przegląd danych statystycznych.

10. Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów budżetowych.

11. Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie)
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 • „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
 • Podsumowanie.

12. Rachunkowość zabezpieczeń

 • Wycena bilansowa – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki (przykład)
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń
 • Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne „lekarstwo na ułomności” zasad ogólnych przy wycenie bilansowej
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń
 • Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń
 • Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Trenerzy:

Jacek Maliszewski

Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy NDM S.A., który od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

Współprowadzący szkolenie Łukasz Leszczyński – Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

Łukasz Leszczyński

Szkolenie organizowane jest w ramach 7. Kaliskiego Forum Biznesu. Wydarzenie organizowane jest w ramach Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci organizacji wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej o projekcie TUTAJ

Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy:

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają przedsiębiorcy, którzy:

 • mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego
 • działają w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości, zdrowie, turystyka, przemysł chemiczny i tworzywa, elektronika i automatyka, tekstylia, szkło i ceramika, przemysł morski, drewno i meble, poligrafia i reklama, ochrona mienia;
 • projekt Enterprise Europe Network skierowany jest do MŚP, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność na rynkach międzynarodowych.

Liczba miejsc ograniczona! Obowiązuje limit jednej osoby z firmy! Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!  18.11.2022 r. (piątek)

  Akceptuję Regulamin 7. Kaliskiego Forum Biznesu* REGULAMIN

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących statutowych celów, w tym newslettera Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, kierowanej do mnie przez Fundację za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej w celu kontaktu bezpośredniego na podany przeze mnie powyżej e-mail, numer telefonu za pomocą elektronicznych urządzeń końcowych w tym wiadomości elektronicznej, rozmowy oraz wiadomości SMS lub MMS.

  *wymagane

  Rozumiem