fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nowa edycja 2024


Informujemy, że IV nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry” został zakończony.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: refundacje@inkubator.kalisz.pl

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 1
Obsługa platformy do składania wniosków cz. 2

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: refundacje@inkubator.kalisz.pl

Okres realizacji: 15.01.2024 – 29.12.2028

Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorców i innych pracodawców bez względu na formę oraz wielkość podmiotu i ich pracowników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów:

  • Samozatrudnieni (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez powiązań  z innymi podmiotami, bez zatrudniających pracowników) – 70%
  • Mikro, małe, średnie i duże firmy – 65%.

Limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 3.705,00 zł netto.

Limit dofinansowania dla firm wynosi:

  • Mikroprzedsiębiorstwo: 15.000,00 zł
  • Małe przedsiębiorstwo: 30.000,00 zł
  • Średnie/duże przedsiębiorstwo: 40.000,00 zł

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję “Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

Uwaga! Cena usługi rozwojowej (netto za osobogodzinę) w BUR nie może przekraczać III kwartyla dla danej podkategorii usług, zgodnie z porównywarką cen w BUR.

Należy zastosować w porównywarce BUR następujące parametry:

– kategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– podkategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– forma świadczenia usługi – ogółem,

– liczba godzin – puste pole,

– województwo – wielkopolskie

– data rozpoczęcia okresu/data zakończenia okresu – według możliwości wyboru (co do zasady 12 miesięcy od daty weryfikacji ceny usługi, przy czym wiążąca jest weryfikacja ceny przez Operatora/Partnera w dniu analizy formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy).

Rekrutacja

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:

  • przedsiębiorstwa kierujące pracowników na usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
  • przedsiębiorstwa działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (wykaz PKD dla subregionu kaliskiego dostępny na stronach www.inkubator.kalisz.pl oraz www.ocwp.org.pl) – dotyczy  posiadania głównego PKD wpisującego się w wykaz;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Gdzie złożyć dokumenty?

Obsługa do platformy wniosków cz. 1
Obsługa do platformy wniosków cz. 2

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

DokumentPlik
Regulamin rekrutacji Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Status przedsiębiorstwa Pobierz PDF
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis Pobierz PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz PDF
Dane Uczestnika Pobierz PDF
Wzór umowy oraz formularza rozliczenia wsparcia Pobierz PDF
Wykaz sekcji PKD przyporządkowanych do branż strategicznych dla danego regionu (w ramach RIS) Pobierz PDF
Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis Pobierz PDF
Instrukcja Użytkownika BUR Pobierz PDF

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: refundacje@inkubator.kalisz.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21.918.314,88 zł

Rozumiem