fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Enterprise Europe Network Kalisz przy Inkubatorze Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na szkolenie stacjonarne z elementami warsztatu pt.

„Zrównoważony biznes oparty na ekonomii obiegu zamkniętego

i strategii CSR”

23. lutego 2023 r.

(czwartek)

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Częstochowska 25, Kalisz

9:00 – 16:00

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Idei zrównoważonego rozwoju i CSR oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Stosowania metod i narzędzia wykorzystywanych do prowadzenia zrównoważonego biznesu, w gospodarce o obiegu zamkniętym;
 • Planowania i wdrażania zmian w przedsiębiorstwach lub organizacjach, wynikających z zmieniającego się prawa oraz międzynarodowych strategii mających na celu redukcję emisji CO2 i zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (np. Ustalenia Porozumienia Paryskiego 2016 oraz spotkań COP26);
 • Wyzwań i barier związanych z wdrażaniem omawianych koncepcji i narzędzi w przedsiębiorstwie;
 • Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć w związku z realizacją Strategii CSR;
 • Szczegółowych rozwiązań możliwych do implementacji w takich obszarach przedsiębiorstwa jak: marketing, komunikacja i zarządzanie relacjami z interesariuszami, HR, produkcja, logistyka oraz funkcjonowanie w ramach łańcuch dostaw, opakowania i odpady przemysłowe, raportowania ESG.

Program szkolenia:

Część teoretyczna (3h):

 • Społeczne i środowiskowe zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), obieg zamknięty – definicje i przykłady stosowanych rozwiązań.
 • Nowy Zielony Ład, Taksonomia UE – najważniejsze regulacje prawne wymuszające na firmach większą ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków pracy ludzi.
 • Raportowanie ESG – istota, zasady, standardy, dobre praktyki raportowania pozafinansowego organizacji, zgodne z założeniami dyrektywy CSRD, Taksonomii UE oraz międzynarodowymi standardami raportowania takimi jak GRI i ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania, ang. European Single Electronic Format).
 • Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego oraz transformacji i optymalizacji energetycznej.
 • Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju w firmie.

Część warsztatowa (3h):

 • Strategia zrównoważonego rozwoju i CSR dla wybranego przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie teoretyczne: definicja oraz cele i funkcje strategii.
 • Benchmarking strategii oraz działań w zakresie CSR prowadzonych przez konkurencję oraz innych liderów zrównoważonych zmian.
 • Określenie celów strategii oraz obszarów jej oddziaływania.
 • Kreowanie pomysłów na zrównoważone działania i rozwiązania w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu biznesowym, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: burza mózgów, BUSINESS MODEL CANVAS.
 • Dyskusja propozycji oraz wybór pomysłów do implementacji w ramach strategii.
 • Opracowanie strategii przejścia firmy na funkcjonowanie na zasadach zrównoważonego rozwoju, w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Podsumowanie warsztatów.

Prowadzący:

dr Joanna Kubicka – wykładowczyni akademicka, specjalistka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, posiadająca zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (Coventry University, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), jak i praktykę we współpracy z biznesem (LG, RAWLPLUG, DB ENERGY, Credit Suisse) oraz organizacjami pozarządowymi (Bank Światowy, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja OnWater.pl, Fundacja Rozwój Tak-Odkrywki NIE). Posiada nieograniczone pokłady energii i pasji rozwoju innych oraz motywowania do zmian. Dogłębnie przekonana o tym, że można i należy prowadzić bardziej zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes, przynoszący korzyści, nie tylko dla ludzi i środowiska naturalnego, ale także dla wszystkich jego interesariuszy.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają przedsiębiorcy, którzy:

 • mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego
 • działają w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości, zdrowie, turystyka, przemysł chemiczny i tworzywa, elektronika i automatyka, tekstylia, szkło i ceramika, przemysł morski, drewno i meble, poligrafia i reklama, ochrona mienia;
 • projekt Enterprise Europe Network skierowany jest do MŚP, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność na rynkach międzynarodowych.

Liczba miejsc ograniczona! Obowiązuje limit jednej osoby z firmy! Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego za pośrednictwem formularza:

  Zapoznałem się z polityką prywatności* Więcej na temat przetwarzania danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia, spotkania edukacyjnego lub innego wydarzenia przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w miejscowości Kalisz (62-800) przy ulicy Częstochowskiej 25, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

  *wymagane

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

  e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

  tel.: 62 765 60 62

  Rozumiem