fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

W ramach działalności Enterprise Europe Network zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022 oraz przepisami dotyczącymi pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

01.04

9:00 – 14:00

on-line

W PROGRAMIE

Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki)
 • przekraczanie granicy oraz pobyt obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy – rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje) 
 • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) 
 • zezwolenie na pobyt czasowy /karta pobytu – zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów 
 • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego 
 • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – Covid 19.

Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  –  „procedura oświadczeniowa” po zmianach oraz przepisy przejściowe 
 • zezwolenie na pracę – rodzaje – jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów 
 • zezwolenie na pobyt i pracę – tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy – procedury po zmianach ustawy 
 • zezwolenie na pobyt czasowy – zezwolenie warunkowe – zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r

Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców po nowelizacji przepisów oraz w warunkach pandemii COVID-19 :

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy a szczególne okoliczności zmiany warunków zatrudnienia – warunki zmiany zatrudnienia po nowelizacji przepisów 
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej – czy nowelizacja przepisów rozwiązuje ten problem 
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych 

Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • bowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej/ zmiany od 1 czerwca 2021 roku
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego 

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu on-line mają przedsiębiorcy, którzy:

♦ mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego;

♦ działają w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości, zdrowie, turystyka, przemysł chemiczny i tworzywa, elektronika i automatyka, tekstylia, szkło i ceramika, przemysł morski, drewno i meble, poligrafia i reklama, ochrona mienia;

♦ projekt Enterprise Europe Network skierowany jest do MŚP, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność na rynkach międzynarodowych.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Obowiązuje limit jednej osoby z firmy.

ZAPISY:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących statutowych celów, w tym newslettera Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, kierowanej do mnie przez Fundację za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej w celu kontaktu bezpośredniego na podany przeze mnie powyżej e-mail, numer telefonu za pomocą elektronicznych urządzeń końcowych w tym wiadomości elektronicznej, rozmowy oraz wiadomości SMS lub MMS.

  *wymagane

  PROWADZĄCY

  ŁUKASZ ŻAK – Żak Legal Support Office

  Łukasz Żak – prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, procedurach zatrudniania cudzoziemców, prawie pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw. Od ponad 15 lat wspieram polskie firmy w działaniach na rynkach takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania, Holandia, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, Czechy i Słowacja. Na co dzień w swojej pracy współpracuje z przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami otoczenia biznesu z kraju i zagranicy.

  Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce.
  1 kwietnia, 2022
  Zapisz się na szkolenie
  Rozumiem