fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Pożyczka Inwestycyjna
(województwo lubuskie)

Pożyczka Inwestycyjna dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Parametry pożyczki

Kwota do 2 000 000,00 zł
Okres spłaty do 120 miesięcy
Oprocentowanie:

  • 0,2 % (w przypadku gdy w wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy lub nastąpi wzrost zatrudnienia)
  • 0,5 % (w pozostałych przypadkach gdy spełnione są warunki do uzyskania pomocy de minimis)

Brak dodatkowych opłat i prowizji.

Pożyczka Inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie inwestycji na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:
• wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
• wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
• zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
• finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności;
• finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów
(zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie);

Zabezpieczeniem pożyczki może być:

  1. Hipoteka na nieruchomości
  2. Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie pojazdów lub innych rzeczy ruchomych
  3. Poręczenie wekslowe osób fizycznych
  4. Inne zaakceptowane przez Pożyczkodawcę

W sytuacji gdy Wnioskodawca nie dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem istnieje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia udzielonego przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych (odpłatne zgodnie z ofertą LFPK). Poręczenie funduszu może zabezpieczać maksymalnie 60% kwoty pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu z działem Funduszy Pożyczkowych:

728 486 944
730 100 669
728 486 943
62 765 60 56

e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl

lub z naszym punktem obsługi klienta w Zielonej Górze:

ul. Kazimierza Wielkiego 3/3

65-047 Zielona Góra

Osoba do kontaktu: Michał Krutulski, tel. 505 111 404 

Celem projektu jest wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających wydajność i efektywność produkcji oraz chcących poprawić konkurencyjność w sektorze MŚP. Preferowane są projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Umowa zawarta przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako Pośrednikiem Finansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy:  Umowa Operacyjna nr  2/RPLB/14019/2020/VII/DIF/253  – Instrument Finansowy Pożyczka Inwestycyjna 14 800 000 zł 

Rozumiem