fbpx

6. KALISKIE FORUM BIZNESU
17-19 LISTOPADA 2021 r.

Data dodania: 19 październik 2021
Poradnik

“Firma w procesie zmian – czas nowych wyzwań i szans dla Twojego biznesu!”
to główny temat Kaliskiego Forum Biznesu, które odbędzie się w dniach 17 – 19 listopada 2021r.
To już szósta edycja tego wydarzenia.

Z uwagi na liczbę miejsc REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Tegoroczne Forum w całości odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

17-19 listopada 2021r.

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Częstochowska 25, Kalisz

Idea Kaliskiego Forum Biznesu powstała w 2016 roku.
Od samego początku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora mikro oraz małych przedsiębiorstw miasta Kalisza, a także subregionu kaliskiego.

Wydarzenie oparte będzie na formule prelekcji oraz szkoleń warsztatowych.

Poruszymy najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące:

 • Pakietu modyfikacji podatkowych w ramach planu “Polski Ład”
 • Efektywnego zarządzania firmą z wykorzystaniem Modelu Biznesowego Canvas
 • Mediacji i sposobu rozwiązywania konfliktów w sferze interesów

W PROGRAMIE:


NOWY POLSKI ŁAD
CZY WIESZ JAKIE ZMIANY CZEKAJA TWOJĄ FIRMĘ?

Konferencja inaugurująca

Moderator:
Anna Bogacz

MODELE BIZNESOWE
ZACZNIJ WYKORZYSTYWAĆ BMC DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ

Szkolenie z elementami warsztatu

Prowadzący:
dr Hubert Dyba

MEDIACJE W BIZNESIE
CZY KONFLIKTY W FIRMIE MOGĄ BYĆ PREZENTEM OD LOSU?

Szkolenie z elementami warsztatu

Prowadzący:
Anna Warlich, Rafał Piekarski

9:00-9:30

Rejestracja uczestników

9:30-9:45

Otwarcie Kaliskiego Forum Biznesu

Zuzanna Szczudlik – Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Ryszard Moczyński – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu


9:45-11:15

Dziesiątka Rzecznika MŚP. Propozycje korzystnych zmian w rządowym planie “Polskiego Ładu

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


11:15-11:30

Przerwa Kawowa

11:30-13:30

Polski Ład” okiem doradców podatkowych

Doradcy Podatkowi z Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

 • Marek Hoffman – Wprowadzenie, ogólne kierunki reformy podatkowej.
 • Artur M. Brzeziński – Wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorców, kierunki optymalizacji.
 • Remigiusz Pytlik – Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców w “Polskim Ładzie”.
 • Filip Siwek – Estoński CIT, czy po zmianach zyska na atrakcyjności.

13:30-13:45

Otwarcie Sądu Arbitrażowego
i Centrum Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu

 • adw. Paweł Sikora – Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy RIG Kalisz, partner w Kubas Kos Gałkowski
 • adw. dr Maciej Durbas – counsel w Kubas Kos Gałkowski

13:45

Lunch


9:00-9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 11:00

Innowacyjne modele biznesowe

 • Dlaczego model biznesowy to obowiązkowe narzędzie managera?
 • W jaki sposób firmy z całego świata ulepszają swoje modele biznesowe?
 • W jaki sposób Business Model Canvas pomaga w rozwoju firmy?
 • Jak BMC może pomóc w wyjściu na rynki zagraniczne

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Projektowanie innowacji w modelu biznesowym

 • Dlaczego firmom opłaca się podejście kliento-centryczne?
 • Jak budować model biznesowy wokół tworzonej wartości?
 • Jak metodycznie rozwijać model biznesowy?

12:45 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

Weryfikowanie zmian w modelach biznesowych

 • Jak szybko i tanio testować nowe pomysły?
 • Jak małe i duże firmy w praktyce testują swoje pomysły biznesowe?
 • Jak zaplanować i zrealizować szybkie testy biznesowe?

14:30

Lunch


9:00-9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 10:15

Konflikt wart milion Euro, czyli dlaczego tak trudno go rozwiązać?

Gra symulacyjna dot. rozwiązywania konfliktu w firmie


10:15 – 10:40

Różne podejścia do rozwiązania konfliktów
w praktyce – jakie prezentujesz?

10:40 – 11:15

Psychologia konfliktu w pigułce jak odróżnić potrzeby, interesy i stanowiska stron?

11:15 – 11:35

Przerwa kawowa

11:35 – 12:35

Mediacja się opłaca,
jak i kiedy warto skorzystać z mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych?

12:35 – 13:00

Inni już to praktykują – czyli mediacja w aspekcie międzynarodowym

13:00

Lunch


PRELEGENCI

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, powołany na stanowisko 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Rafał Piekarski

Certyfikowany mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych. Wpisany na listy stałych mediatorów prowadzonych przy Sądach Okręgowych w Poznaniu i w Kaliszu. Członek Zarządu stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. Dyplomowany coach.
Posiada wykształcenie z zakresu Psychologii Zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Negocjacje i Mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Coaching z elementami psychologii w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu.

Anna Warlich

Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu oraz członek zespołu projektowego i mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (powołanego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości). Prowadzi głównie mediacje w sprawach gospodarczych i pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu skutecznej komunikacji w różnych organizacjach, m.in. w takich firmach jak GlaxoSmithKline, Grupa NEUCA, Żabka Polska, a obecnie właściciel Strefy Dialogu, trener biznesu oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Autorka wielu publikacji w prasie z zakresu mediacji, budowania wizerunku i innych obszarów biznesu. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu w SWPS.

dr Hubert Dyba

Trener i konsultant innowacji.
Doktor w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, prowadzi pracę naukową w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych w uczelnianych centrach transferu technologii. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human Centered Design. Swoją wiedzą wspierał takie inicjatywy jak Samsung LABO, Climate KIC, MIT Enterprise Forum, Startup Weekend. Regularnie współpracuje z KE, PARP, KPK, polskimi uczelniami oraz dojrzałymi firmami i start-upami w zakresie innowacji i budowania modeli biznesowych. Wiedzę o innowacjach i Design Thinking zdobywał na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Marek Hoffman

Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Doradca podatkowy, przewodniczący zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu, działa na rzecz środowisk gospodarczych poprzez propagowanie wiedzy o prawie podatkowym, specjalizuje się w prawie podatkowym związanym z krajowym obrotem gospodarczym, doradza podatnikom w bieżącej działalności gospodarczej, reprezentuje podatników przed organami podatkowymi,.

Artur M. Brzeziński 

Doradca podatkowy, prawnik, autor licznych publikacji za zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego, reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych, tworzy cyfrowe narzędzia wspomagające pracę podatników.

Remigiusz Pytlik

Doradca podatkowy, adwokat, którego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie optymalizacji podatkowej oraz projektach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Filip Siwek

Doradca podatkowy, specjalizuje się w podatku CIT, międzynarodowym prawie podatkowym oraz podatkach dotyczących obrotu i posiadania nieruchomości. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza w tworzeniu struktur gospodarczych oraz ich restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży budownictwa infrastrukturalnego, deweloperskiej, obrotu paliwami, jubilerskiej oraz obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

adw. Paweł Sikora

Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy RIG Kalisz,
partner w Kubas Kos Gałkowski

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie dostępnego poniżej formularza do 15 listopada 2021r.:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły wydarzeń w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących wytycznych.

Z uwagi na liczbę miejsc REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rozumiem