fbpx

Platforma kontaktów biznesowych UE-Ukraina

Od czasu niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów morskich Ukraina nie jest w stanie eksportować swoich produktów do miejsc na całym świecie zwykłymi szlakami. Ta sytuacja zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu; pilnie potrzebne są alternatywne trasy.

 • Szukasz sposobów na wsparcie ukraińskiego eksportu?
 • Czy Twoja firma oferuje rozwiązania transportowe lub magazynowe?
 • Jesteś ukraińskim sprzedawcą zboża i szukasz partnera logistycznego do eksportu Twoich produktów?

Zarejestruj się już teraz na platformie kontaktów biznesowych UE-Ukraina!

Platforma ta, uruchomiona przez Komisję Europejską i obsługiwana przez Enterprise Europe Network, ma na celu szybkie kontaktowanie przedsiębiorstw z UE i Ukrainy, tak aby mogły one natychmiast znaleźć pragmatyczne rozwiązania w zakresie eksportu produktów rolnych z Ukrainy.

Platforma przyczynia się do realizacji jednego z działań przewidzianych w ramach planu działania na rzecz szlaków solidarności UE-Ukraina. Skupia przedsiębiorstwa z UE i Ukrainy, aby:

 • zidentyfikować nowe łańcuchy logistyczne w eksporcie i imporcie produktów i materiałów z/na Ukrainę;
 • znaleźć nowych partnerów dla logistyki i handlu międzynarodowego;
 • dzielić się spostrzeżeniami na temat rozwiązań i inicjatyw, aby przemyśleć logistykę i łańcuchy dostaw, dostosować infrastrukturę i dostarczyć odpowiedni sprzęt i maszyny we właściwe miejsce.

Platforma skupia się na następujących sektorach:

 • branża logistyczna: sprzedaż, zaopatrzenie, transport, magazynowanie, przeładunki;
 • produkcja i recykling: produkty rolno-spożywcze, surowce itp.
 • eksport i import produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, słonecznika, buraków cukrowych, roślin strączkowych, owoców i warzyw itp.;
 • eksport i import artykułów spożywczych: olejów roślinnych, mięsa, nabiału, cukru, mąki, napojów, piekarniczo-cukierniczych itp.;
 • eksport i import surowców: części do technologii rolniczych, metali, drewna, nawozów mineralnych, benzyny, oleju napędowego itp.

Enterprise Europe Network
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

Rozumiem