fbpx

Platforma „Supply Chain Resilience”

Data dodania: 18 marzec 2022
Poradnik

Zarejestruj swoją firmę, aby nawiązać kontakt z nowymi partnerami i zabezpieczyć swój międzynarodowy łańcuch dostaw!

Europa stoi w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, środowiskowych i społecznych, w tym przede wszystkim kryzysu na Ukrainie, który poważnie dotknął przedsiębiorstwa w wyniku zakłóceń w łańcuchu dostaw. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska (UE) wprowadziła nowe środki mające na celu wzmocnienie odporności jednolitego rynku oraz budowę zrównoważonej, cyfrowej i konkurencyjnej na świecie gospodarki.

Zwiększanie zdolności przedsiębiorców, firm i społeczeństw do wychodzenia z kryzysów ma kluczowe znaczenie dla szybkiej odbudowy Europy i jej przyszłego sukcesu. Ponowne uruchomienie gospodarki po pandemii i recesji nie jest jednak łatwym zadaniem. Takie zmiany wymagają natychmiastowych działań i wspólnych wysiłków na wszystkich poziomach i wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Sieć Enterprise Europe Network i klastry UE odgrywają zasadniczą rolę w łagodzeniu słabych punktów międzynarodowych łańcuchów dostaw. Aby rozwiązać te palące problemy, Sieć utworzyła platformę Supply Chain Resilience. Pomaga ona przedsiębiorstwom utrzymać, zrestrukturyzować lub zastąpić istniejące łańcuchy dostaw, a także pozyskiwać surowce, części, komponenty i/lub (pół)gotowe towary lub usługi, które są im potrzebne do utrzymania produkcji.

Główne cele

 • Publikowanie ofert na surowce, części, komponenty i/lub (pół)gotowe wyroby lub usługi;
 • Promowanie wniosków od firm europejskich o podtrzymanie ich łańcuchów dostaw;
 • Kojarzenie międzynarodowych dostawców z nabywcami towarów i usług;
 • Nawiązywanie transgranicznych kontaktów między przedsiębiorstwami, przemysłem, organizacjami wspierającymi, środowiskiem akademickim, ważnymi interesariuszami i kluczowymi decydentami.

Platforma koncentruje się na następujących sektorach:

 • rolno-spożywczy
 • budownictwo
 • digital
 • elektronika
 • przemysł energochłonny
 • zdrowie
 • mobilność, transport, motoryzacja
 • surowce
 • energia odnawialna
 • tekstylia

Dlaczego warto dołączyć do tej platformy?

 • nawiąż kontakty z międzynarodową społecznością biznesową,
 • znajdź nowych partnerów do współpracy i zidentyfikuj potencjalnych dostawców lub nabywców;
 • zaprezentuj swoje najbardziej udane projekty, innowacyjne produkty i najnowocześniejsze technologie;
 • dołącz do debaty i podziel się spostrzeżeniami na temat rozwiązań i inicjatyw mających na celu wyeliminowanie słabych punktów w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

tel. 576 800 255 lub 576 700 155

Rozumiem