fbpx

Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP w walce z Covid-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu magna sit amet felis accumsan iaculis.
Data dodania: 26 maj 2020
Poradnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu magna sit amet felis accumsan iaculis. Nulla facilisis velit sed sapien tincidunt, et suscipit enim cursus. Suspendisse in ornare tortor. Donec vitae consequat diam, nec ultricies magna. Duis placerat elit eget porttitor venenatis. Proin vitae sapien ac velit bibendum semper quis sit amet erat. Fusce eleifend magna vel mauris commodo malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu magna sit amet felis accumsan iaculis. Nulla facilisis velit sed sapien tincidunt, et suscipit enim cursus. Suspendisse in ornare tortor. Donec vitae consequat diam, nec ultricies magna. Duis placerat elit eget porttitor venenatis. Proin vitae sapien ac velit bibendum semper quis sit amet erat. Fusce eleifend magna vel mauris commodo malesuada.

Pożyczka płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 000,00 PLN na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.
Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

KONTAKT:

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie – tel. 63 245 30 95
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – tel. 61 656 35 00

Powiatowy Urząd Pracy – Kalisz

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobę fizyczną iezatrudniającego pracowników niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowe warunki
kalisz.praca.gov.pl

Miasto Kalisz – Osłona dla przedsiębiorców

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych – podatek od nieruchomości i od środków transportowych.
Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę.

Możliwość obniżenia czynszu w związku ze zmniejszeniem obrotów lub zwolnienie z czynszu za okres, w którym lokal został zamknięty.
Szczegółowe informacje: Wydział Finansowy, tel: +48 62 7654484, a w sprawach czynszowych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, tel: +48 62 5985500.

Wzory wniosków można pobrać TUTAJ.

Miasto Ostrów Wielkopolski – Ostrowski Pakiet Pomocowy

Wsparcie przedsiębiorców będących podatnikami podatków od nieruchomości i od środków transportowych poprzez odroczenie terminu ich płatności i rozłożenia jej na raty. W szczególnych przypadkach starać się można o umorzenie zaległości podatkowych.
Wnioski w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, można przesłać drogą mailową na adres rpl@umostrow.pl, lub pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wnioski do pobrania TUTAJ

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – pożyczki Jeremie

Dotyczy firm, które uzyskały pożyczkę:
możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty pożyczek
dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Decyzje podejmowane są indywidualnie na podstawie wniosku pożyczkobiorcy zawierającego opis wpływu epidemii COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstwa. Wniosek można wysłać na pozyczki@inkubator.kalisz.pl

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum quis consequat lorem, eget congue ipsum. Mauris porta risus mi, non viverra magna imperdiet ac.

    Kalisz
    29 czerwca, 2020
    Zapisz się na szkolenie
    Rozumiem