fbpx

Szkolenie on-line dla NGO:
Rachunkowość i podatki NGO

Data dodania: 4 październik 2021
Poradnik

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu kaliskiego na bezpłatne szkolenie on-line  Rachunkowość i podatki NGO.

Uwaga! Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje zamknięty.

14.10
9:00-16:15
on-line

W PROGRAMIE:

 • Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
  • ustawa Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawa o fundacjach
  • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ustawa o rachunkowości
  • stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
  • odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
  • organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego
  • aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
  • działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego
 • Rachunkowość organizacji pozarządowych:
  • rachunkowość organizacji pozarządowych w wersji uproszczonej
  • specyfika polityki rachunkowości organizacji pozarządowych
  • specyfika planu kont organizacji pozarządowych
  • działalność statutowa i gospodarcza w planie kont organizacji pozarządowych
  • ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
  • ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
  • ewidencja szczególnych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
  • sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
  • przykład sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych:
  • ogólne zasady opodatkowana podatkiem VAT
  • specyfika podatku VAT w organizacjach pozarządowych
  • zwolnienia w podatku VAT w organizacjach pozarządowych
  • ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
  • dochody zwolnione od podatku CIT w organizacjach pozarządowych
  • deklaracja CIT8 i CIT8/0 na przykładzie organizacji pozarządowych
  • opłaty lokalne w organizacjach pozarządowych
  • podatek od osób fizycznych PIT od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
  • ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych

ZGŁOSZENIA:

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje zamknięty.

Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych”.

Projekt  „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Rozumiem