fbpx

[Szkolenie on-line]
Zarządzanie eksportem – strategie eksportowe i elementarz celny
w pigułce

Data dodania: 1 wrzesień 2021
Poradnik

W ramach działalności Enterprise Europe Network zapraszamy na szkolenie osoby zaangażowane w planowanie i realizację procesu eksportu (importu), oraz przedsiębiorców dopiero planujących ekspansję zagraniczną.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej  do profesjonalnego zarządzania działaniami w eksporcie produktów i usług.

Szkolenie będzie prowadzone w dwóch częściach, które odbędą się w różnych terminach. Uczestnik może wziąć udział w pierwszej, drugiej lub obu częściach szkolenia:

CZĘŚĆ I – Strategie eksportowe i  kontrakty zagraniczne. Termin: 22.09.2021 g. 10.00-14.00

Brak znajomości zasad obowiązujących w handlu zagranicznym oraz umiejętności przewidywania powoduje kosztowne błędy. Jak uniknąć zwrotów produktu, jak spowodować właściwy Cash flow, jak zorganizować dostawę? Szkolenie prowadzone przez praktyka to droga do sukcesu. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w filozofię działań eksportowych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków. Zostanie omówione przygotowanie i wdrożenia najkorzystniejszego modelu biznesowego. Na podstawie case study zostanie pokazana analiza opłacalności współpracy z klientem, kalkulacja ceny na różne rynki oraz zasady dotyczącej kontraktów eksportowych.

Uczestnicy szkolenia nabędą następujące umiejętności:

 • polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności eksportowej,
 • wybór właściwych i najbardziej optymalnych rozwiązań dla różnych rynków,
 • umiejętność pracy z „obcym” personelem,
 • pracę z „obcym” P&L,  systemem przewalutowań i zmian kursowych,
 • umiejętność analizy i sporządzania umów eksportowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • analizy kosztów sprzedaży vs organizacji dostaw vs ryzyka,
 • zasad planowania i realizacji eksportu wg potrzeb organizacji,
 • zasad optymalizacji logistyki i dostaw do klienta,
 • zasad prawidłowego przepływu informacji w zakresie eksportu na podstawie umowy eksportowej, ale również pomiędzy różnymi podmiotami organizacji. 

CZĘŚĆ II – Elementarz celny w pigułce. Termin: 29.09.2021 g. 10.00-14.00

Brak znajomości zasad celnych to narażanie przedsiębiorstwa na olbrzymie kary i zahamowanie procesu eksportu. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają lub też mają doświadczenia w obsłudze obrotu międzynarodowego, w tym szczególnie z problematyką celną. Elementarz celny w pigułce zawiera wszystkie podstawowe informacje jak się poruszać w tym trudnym temacie, gdzie szukać pomocy i co zrobić w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje m. in. dotyczące wykazu grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawartych w taryfie celnej, a także dowiedzą się, jak integracja gospodarcza i polityczna państw zrzeszonych w różnych organizacjach międzynarodowych sprzyja obniżaniu, a nawet całkowitej eliminacji ceł.

Uczestnicy szkolenia nabędą następujące umiejętności:

 • polepszenie komunikacji w kontaktach z UC,
 • znajomość procedur celnych,
 • umiejętność analizy i sporządzania dokumentów  eksportowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • przeprowadzania odpraw celnych,
 • zasad sporządzania dokumentacji celnej,
 • zasad optymalizacji logistyki i dostaw do klienta,
 • zasad prawidłowego przepływu informacji w zakresie kontaktów UC,
 • wiedzy o taryfach celnych.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia część I – Strategie eksportowe i  kontrakty zagraniczne.

KRAJ CZY EKSPORT DECYZJA STRATEGICZNA ORGANIZACJI 

 1. Działania eksportowe vs domestic  –  zalety wady, struktura, model biznesowy,
 2. Rynki i port folio eksportowe – identyfikacja rynku i klienta metodologia pozyskania klienta,
 3. Konkurencyjność mit czy rzeczywistość metody wspierania sprzedaży eksportowej
 4. Wymogi prawne dla produktu w eksporcie certyfikaty, rejestracje itp.
 5. Model finansowy w działalności eksportowej
 6. Realizacja działań eksportowych a analiza PEST i 5 sił Portera
 7. Marketing MIX 4P w eksporcie.

 EFEKTYWNE  ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI  EKSPORTOWYMI  W ORGANIZACJI

 1. Organizacja rynków eksportowych z punktu widzenia ich efektywności
 2. Dobór personelu do współpracy weryfikacja  klientów w dystrybucji
 3. Relacje z klientami -rozwiązywanie sporów, zwroty i reklamacje
 4. Wsparcie sprzedaży , marketing w eksporcie – synergia kosztów i efektów,
 5. Zmiana profilu eksportu – metoda potencjałów wzrostu i metody portfelowe BCG oraz McKinsey’a (GE) oraz SWOT,
 6. Finansowanie  działań eksportowych.

UMOWY  W  PROCESACH  WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI , ZABEZPIECZENIE  ORGANIZACJI

 1. Kontrakty dotyczące współpracy z dostawcami –  partnerstwo i prawo  
  • Zapisy obligatoryjne i zapisy doprecyzowujące współpracę
  • Zapisy logistyczne zabezpieczające elastyczność, terminowość itp. 
  • Zapisy zabezpieczające standard jakościowy oraz dopuszczenie do produkcji
  • Przepływ dokumentacji, uprawnienia, poufność współpracy (NDA) 
  • Odpowiedzialność Dostawcy – procesy reklamacyjne
 2. Zabezpieczenie przedsiębiorstwa  przed  współpracy z  nierzetelnym kontrahentem
 3. Kary umowne, egzekucja
 4. Zasady wyłączności
 5. Metodologia zmiany cen
 6. Najczęściej popełniane błędy
 7. Organizacja logistyki – zasady operacji dostaw i operacji celnych
 8. Kontrola i reakcja na zmiany w przepisach prawnych, księgowych, podatkowych i celnych

ANALIZA PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ WYBRANYCH PRZYPADKÓW  AKTYWNOŚCI  EKSPORTOWEJ

Program szkolenia  część II – Elementarz celny w pigułce.

Podstawy prawne

 • Unijny Kodeks Celny
 • Rozporządzenie Wykonawcze 
 • Rozporządzenie Delegowane
 • Prawo Celne
 • Ordynacja Podatkowa
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • AEO
 • Słownik pojęć

Komunikacja klient-służba celna

 • Kanały komunikacji analogowej
 • Kanały komunikacji elektronicznej – zasady działania PUESC
 • Help Desk eclo
 • Założenie konta na PUESC-u
 • Podpis elektroniczny 
 • Dostępne systemy służby celno-skarbowej 
 • Gdzie szukać pomocy

Odprawa celna

 • Export
 • Import
 • Tranzyt
 • Procedury Gospodarcze
 • Dostawy WDT,WNT,
 • INTRASTAT

Taryfa celna

 • Isztar/Taric, kody PCN,CN
 • konstrukcja
 • zasady wykorzystania
 • praktyczne zasady taryfikacji

Pochodzenie    

 • Zasady dokumentowania
 • Zasady archiwizacji dokumentów zakupowych do świadectw
 • Deklaracja na fakturze
 • Deklaracja na fakturze formuła
 • EUR1
 • COO
 • ATr

Prowadzący:

Krzysztof Wiak Jest praktykiem, który na różnych stanowiskach menedżerskich od ponad 20 lat lat zajmuje się projektami związanymi  ze sprzedażą  i zakupami  oraz dystrybucja w tym handlem zagranicznym. Zakres jego obowiązków obejmował  customer service oraz logistykę i produkcję kontraktową. W ostatnich latach pracował m.in. na stanowiskach Customer Service Managera ZT Kruszwica S.A. Logistic Managera OKT Polska gdzie zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, Dyrektora ds. Rozwoju Europal Sp. z o.o. w zakresie zakupu i gospodarki opakowaniami. W okresie 2009-2013 pracował jako Manager Klienta Kontraktowego a później jako Eksport Manager dla Laboratoriów Natury Sp. z.o o zarządzając m.in. całkowitym procesem biznesowym dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Uczestnikami szkolenia on-line mogą być przedsiębiorcy, którzy:

♦ mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego;

działają w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości, zdrowie, turystyka, przemysł chemiczny i tworzywa, elektronika i automatyka, tekstylia, szkło i ceramika, przemysł morski, drewno i meble, poligrafia i reklama, ochrona mienia;

♦ w związku z tym, iż projekt Enterprise Europe Network skierowany jest do MŚP, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność na rynkach międzynarodowych w szkoleniu nie mogą uczestniczyć biura rachunkowe.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Obowiązuje limit jednej osoby z firmy.

ZAPISY:

  CZĘŚĆ II – Elementarz celny w pigułce. Termin: 29.09.2021 g. 10.00-14.00

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących statutowych celów, w tym newslettera Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, kierowanej do mnie przez Fundację za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej w celu kontaktu bezpośredniego na podany przeze mnie powyżej e-mail, numer telefonu za pomocą elektronicznych urządzeń końcowych w tym wiadomości elektronicznej, rozmowy oraz wiadomości SMS lub MMS.

  *wymagane

  Rozumiem