fbpx

Nabór na targi ANUGA 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: ANUGA 2021, Kolonia (Niemcy), odbywające się w dniach 9-13 października 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji o targach ma stronie => www.anuga.com.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Przedsiębiorcy, którzy będą uczestniczyć w targach na wspólnym stoisku Województwa Wielkopolskiego otrzymają dofinansowanie w ramach pomocy de minimis do kosztów związanych między innymi z zakupem powierzchni wystawienniczej i jej aranżacją,  wejściówek na targi, noclegów ze śniadaniem, transportu na trasie hotel-targi-hotel oraz tłumacza. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie naboru na targi ANUGA 2021.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Wszystkie wymienione dokumenty znajdziecie Państwo na stronie markawpl => https://markaw.pl/pl_PL/nabor-przedsiebiorstw-na-targi-anuga-2021-w-kolonii

lub umww.pl => https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnej-specjalizacji . 

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi ANUGA 2021. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze środków budżetu państwa.

Rozumiem