fbpx

Inkubator Włączenia Społecznego – Zdobądź grant do 100 000 zł na innowację społeczną!

Data dodania: 31 sierpień 2021
Poradnik

Inkubator Włączenia Społecznego poszukuje innowacyjnych, kreatywnych pomysłów rozwiązujących problemy w zakresie wykluczenia i włączenia społecznego!

Czym jest włączenie społeczne i jakie innowacji szuka Inkubator Włączenia Społecznego?

Włączenie społeczne to proces integracji, włączania jednostek lub grup do aktywnego i równego życia w społeczeństwie.Poszukiwane są więc innowacje społeczne, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.

Kto może się zgłosić?

Każdy, kto ma pomysł na innowację społeczną z obszaru włączenia społecznego – z terenu całego kraju:

 • osoby fizyczne
 • instytucje publiczne
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa prywatne
 • partnerstwa

Jak oceniana jest innowacyjność?

Szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 • dajemy szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • budujemy i sieciujemy środowisko kreatywnych osób,zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • akceptujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań, nie musisz obawiać się porażki czy niepowodzenia
 • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (grant do 100 tys. zł)

NABÓR TRWA od 15 marca 2021 r. do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji: www.rops.krakow.pl

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST. Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 16 września o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom). W celu rejestracji należy wysłać informację o chęci udziału pod adres e-mailowy: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl.

Kontakt: tel. 17 862 69 64 e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Rozumiem