fbpx

Forum Ekonomiczne ANNABA, Algieria, 25-26 maja 2022 r.

Data dodania: 28 marzec 2022
Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą RP w Algierze serdecznie zapraszają do udziału w FORUM EKONOMICZNYM w Annabie, pod patronatem Gubernatora Annaby

Algieria, 25-26 maja 2022 r.

W polsko-algierskiej wymianie handlowej od lat dominuje polski eksport. W 2020 r. najważniejszą grupę towarową w polskim eksporcie do Algierii, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły artykuły żywnościowe – łącznie prawie 285 mln USD, a więc blisko 63% naszego eksportu.

Wg danych GUS za ub. rok, pomimo trudnej sytuacji związanej ze światową pandemią Convid-19, w naszych obrotach z Algierią miał miejsce widoczny wzrost – o blisko 15% w stosunku do roku 2019, zarówno po stronie polskiego eksportu (+14%), jak i importu (+22%).

W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz realizowanego programu reform, perspektywy do długoletniej współpracy istnieją m.in. w budownictwie, branży rolniczej, sektorze medycznym i rolno-spożywczym, ochronie środowiska, sektorze maszynowym, motoryzacyjnym i obronnym.

Forum  zgromadzi ekspertów gospodarczych, biznesmenów, ministerstwa oraz różne instytucje finansowe i gospodarcze w celu wymiany wiedzy na temat rozwoju lokalnej gospodarki Annaby oraz roli różnych sektorów przemysłu i usług w ożywianiu gospodarki regionu.

Forum będzie również stanowić bardzo ważną przestrzeń do spotkań B2B  i  potencjalnej wymiany gospodarczej ze zgromadzonymi firmami.

Kraje zaangażowane w Forum:

·        Algieria

·        Polska

·        Uganda

·        Zimbabwe

·        Wietnam

·        Tunezja

·        Turcja

Uczestnicy będą reprezentować sektory gospodarcze:

·        Przemysł ciężki i lekki

·        Transport towarów

·        Import-eksport

·        Rolnictwo i przemysł wytwórczy

·        Turystyka i transport

·        Rybołówstwo

·        Energia

Forum składać będzie się z III części

1Forum międzynarodowe z udziałem przedsiębiorców algierskich i zagranicznych biznesmenów z Algierii i zagranicy oraz różnych podmiotów gospodarczych z Algierii. Odbędą się rozmowy jednostronne i dwustronne Odbędą się konferencje, panele i spotkania B2B.

2Spotkania algiersko-polskie organizowane we współpracy z Ambasadą RP w Algierii, które będzie przestrzenią wymiany między algierskimi i polskimi podmiotami gospodarczymi.
Odbędą się spotkania B2B pomiędzy polskimi uczestnikami a uczestnikami forum. Spotkania będą okazją do zaprezentowania Polski i jej sektorów inwestycyjnych wszystkim zgromadzonym gościom

3Targi algierskie, na których zaprezentowane zostaną lokalne produkty i usługi z udziałem ponad sześćdziesięciu (60) firm algierskich.

Głównym celem forum jest zgromadzenie różnych podmiotów, które mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego i rozwoju stosunków dwustronnych z uczestniczącymi krajami.

Wszelkie zainteresowane firmy prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: een@inkubator.kalisz.pl

Tel: +48 62 765 60 62

Rozumiem