Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Ogłaszamy II nabór zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP”, nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie w terminie 10.10.2022 r. od godz. 09:00. Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.  Na stronie internetowej … Czytaj dalej Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP […]

Czytaj dalej…