fbpx

Doradztwo – HoReCa

W związku z nadchodzącym projektem HoReCa, zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania się do składania wniosków. Aktualnie trwa selekcja operatorów, którzy zajmą się przyjmowaniem i analizą wniosków.


Środki mogą być przeznaczone na poniższe cele:

 1. Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmiany procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.
 2. Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzeniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarzadzanie ryzykiem’
 3. usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Przy czym obowiązkowo we wniosku muszą być ujęte działania o których mowa w punkcie 1, przynajmniej w jednym z wypunktowanych obszarów.


Czy kwalifikujesz się do tej dotacji? Odpowiedz na poniższe pytania i dowiedz się.

 1. Prowadzisz działalność w jednym z poniższych sektorów ?
  • Hotelarstwo
  • Gastronomia
  • Turystyka
  • Kultura
 2. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) ?
 3. W latach 2020 lub 2021 odnotowałeś spadek obrotów w stosunku do roku poprzedniego przekraczający 30%?

Jeśli Twoje odpowiedzi na te pytania są twierdzące, to skontaktuj się z nami przez poniższy Formularz.

  Formularz kontaktowy:


  Nazwa firmy   *  

  NIP   *   ( bez znaku - )

  Branża w której działa firma lub opis oferowanych przez nią produktów/usług

  Data rozpoczęcia działalności
  Roczne obroty rok 2019:
  Roczne obroty rok 2020:
  Roczne obroty rok 2021:
  Liczba pracowników
  Wnioskowana kwota wsparcia   *   ( możliwa kwota wsparcia 50 tyś-540 tyś - czyli max 90 % kosztów kwalifikowanych)

  Województwo zarejestrowania firmy   *  

  Województwo realizacji inwestycji

  Cel przeznaczenia środków   **   ( należy wskazać minimum jeden cel inwestycyjny )  Imię i Nazwisko osoby do kontaktu   *  

  Numer telefonu   *  

  Adres e-mail   *  

  Dodatkowe informacje:


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
  Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
  Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne a zgody mogą być wycofane w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgody możesz wycofać korzystając z linku anulowania subskrypcji w otrzymywanych wiadomościach, wysyłając takie żądanie na adres e-mail: marketing@inkubator.kalisz.pl albo osobiście w siedzibie Fundacji.

  Zapoznaj się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych LINK

    *     wymagane


  Rozumiem