fbpx

Fundusze a koronawirus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 (tzw. Szybka ścieżka) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowo-badawczych) planujących realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie walki z COVID 19.

Nabór wniosków od 6 maja  do 31 grudnia 2020.

Dokumentacja konkursowa na stronie NCBR – TUTAJ 

Fundusze Europejskie – Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskiego

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się TUTAJ.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – pożyczki, poręczenia, gwarancje dla MŚP

16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Fundusze europejskie mogą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne oraz kapitał obrotowy.

Pomoc będą mogli otrzymać beneficjenci środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii.

Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis. Wsparcie z instrumentów finansowych funduszy UE udzielane będzie przy zachowaniu minimum formalności, nawet na 6 lat.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Bank Gospodarstwa Krajowego – Preferencyjna pożyczka płynnościowa dla firm z sektora MŚP.

Aktualny status naboru: WSTRZYMANY

Dla przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego  – w tej sprawie prosimy o kontakt 62 765 60 60, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:

  • Żadnych dodatkowych kosztów – gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania. Będzie to automatyczne – przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków;
  • Brak ściśle określonego katalogu wydatków – przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. – ważne żeby nie były opłacone;
  • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
  • Pożyczka do 15 mln zł – to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł;
  • Proste zabezpieczenie pożyczki – w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco;
  • Brak wymogu wkładu własnego;
  • Okres spłaty do 6 lat;
  • Pożyczka skierowana będzie do wszystkich branż.

Pożyczki płynnościowe finansowane będą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji na stronie www.bgk.pl

Rozumiem